=> Žiadosť o prijatie dieťaťa <=


Oznam o prijímaní detí do MŠ 2020 - 2021 - zmena(1).pdf (344126)

 

Prosíme zákonných zástupcov detí, aby ešte v žiadosti v časti POZNÁMKA, uviedli:

a/ do ktorých materských škôl si ešte podali žiadosť,

b/ taktiež, že ide o žiadosť dieťaťa so špeciálno-výchovnými potrebami,

c/ alebo, že dieťaťa je súrodencom dieťaťa, ktoré v  šk.r.2020/2021 bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ Turnianska 6.


 

=> Tu nájdete užitočné informácie <=