I. Veveričky

 
4 ročné
 
tr. uč.: Suchánková Tatiana
 Mgr. Kurucová Mária
         

KONZULTAČNÉ HODINY - vo štvrtok 16.00 - 16.30

II. Žabky

 

3 ročné
 
tr. uč.: Benovičová Beata
Krajčírovičová Lívia
 

KONZULTAČNÉ HODINY - vo štvrtok 16.00 - 16.30

III. Kuriatka

 
 
 4 - 5 ročné
 
tr. uč. Ing. Písečná Beáta
Mgr. Nemšáková Monika
 

KONZULTAČNÉ HODINY - v stredu 16.30 - 17.00

IV. Lienky

4 - 6 ročné
 
tr.uč.:Bc. Mišechová Eleonóra
 Droberjarová Libuša

KONZULTAČNÉ HODINY - Každá nepárna streda od 16.20 - 17.00 (po dohode)

V. Motýle

5 - 6 ročné
 
 tr.uč.: PeadDr. Csáderová Ildikó
Ing. Mináriková Slávka
 

KONZULTAČNÉ HODINY - vo štvrtok 16.30 - 17.00

VI. Stonožky

5 - 6 ročné
 
tr. uč.: PaedDr. Šmidovičová Daniela
PaedDr.Stojkovičová Jana

KONZULTAČNÉ HODINY - vo štvrtok 16.00 - 16.30

VII. Kačiatka

3 - 6 ročné
 
tr. uč.: Mgr. Šimanová Tatiana
Mgr. Kubíková Lenka
Mgr.Michalidesová Emília
 

KONZULTAČNÉ HODINY - po dohode s triednou učiteľkou