I. Veveričky

 
4 ročné
 
tr. uč.: Tatiana S.
  Miriam H.
         

KONZULTAČNÉ HODINY - vo štvrtok 16.00 - 16.30

II. Žabky

 

3 ročné
 
tr. uč.: Beata B.
Lívia K.
 

KONZULTAČNÉ HODINY - vo štvrtok 16.00 - 16.30

III. Kuriatka

 
 
 4 - 5 ročné
 
tr. uč. Ing. Beáta P.
Milada Š.
 

KONZULTAČNÉ HODINY - v stredu 16.30 - 17.00

IV. Lienky

4 - 6 ročné
 
tr.uč.:Bc. Eleonóra M.
 Mgr.  Viera V.

KONZULTAČNÉ HODINY - Každá nepárna streda od 16.20 - 17.00 (po dohode)Trieda Lienky

V. Motýle

5 - 6 ročné
 
 tr.uč.: PeadDr.  Ildikó C.
Mgr. Monika N.
 

KONZULTAČNÉ HODINY - vo štvrtok 16.30 - 17.00

VI. Stonožky

5 - 6 ročné
 
tr. uč.: PaedDr.  Daniela Š.
PaedDr. Jana S.

KONZULTAČNÉ HODINY - vo štvrtok 16.00 - 16.30

VII. Kačiatka

3 - 6 ročné
 
tr. uč.: Mgr.  Tatiana Š.
Mgr.  Lenka K.
Mgr. Emília M.
 

KONZULTAČNÉ HODINY - po dohode s triednou učiteľkou