Zápisnice z výboru rodičov RZ

 

Oznam

Výbor Občianskeho združenia MŠ - Turnianska, oznamuje rodičom, že príspevok do Fondu občianskeho  združenia za školský rok 2019/2020  treba uhradiť v prospech účtu, najlepšie do konca septembra. Príspevok je možné uhradiť v dvoch splátkach - prvú časť 40 eur je potrebné uhradiť do konca septembra 2019.

Účet:

Obchodné meno:             Občianske združenie MŠ - Turnianska

 

Číslo účtu :                    SK34 8330 0000 0021 0106 8660

Variabilný  symbol:         rodné číslo dieťaťa

Výška príspevku:          minimálne 80,- €/ rok /každé dieťa

Správa pre prijímateľa:  meno dieťaťa + trieda

 

Rodičovské združenie pri MŠ

Občianske združenie MŠ -  Turnianska

Predseda:  Michal Janušek
   0903 465 508

obchod@vyvrtka.sk

Hospodár:     Eva Janušková
   0905 650 184

evum@evum.sk

Členovia:  zástupca z triedy Žabky

Ing.Nikoleta Véghová Magulová 

0903 197 368

nikoleta.magulova@gmail.com

   zástupca z triedy Stonožky            Simona Fedorcová

                0905919044

   simona.fedorcova@gmail.com
   zástupca z triedy Lienky

Ing.Linda Petruchová

0903 773 383 

linda.petruchova@gmail.com

   zástupca triedy Motýle

Mgr.Antónia Bielová

0905 400 666

      antonia.bielova@gmail.com
   zástupca z triedy Veveričky          Linda Dobiašová

0903227078

linda.kukumbergova@gmail.com
   zástupca triedy Kuriatka

                     Peter Baran

                0903 766 570

    peter.baran1979@gmail.com

   zástupca z triedy Kačiatka

Milan Horvath

0904 365 468

milan-horvath@yahoo.com