Rada školy


Štatút rady

 

Zloženie rady školy:

Predseda:                   PaedDr. Csáderová Ildikó - pedagogický zamestnanec

Podpredseda:             Bielová Anónia- zástupca rodičov

Zapisovateľ:               Bc. Mišechová  Eleonórapedagogický zamestnanec

Členovia:                    Bátovská Erika - nepedagogický zamestnanec

                                   Leitner , Véghová, Janušek  - zástupcovia  rodičov

                                   Ing. Ovečková, Kríž

                                   Ing. ArchNemec - delegovaný člen RŠ za zriaďovateľ

                                   PaedDr. Brťková - delegovaný člen RŠ za zriaďovateľ

 

Funkčné obdobie od 6.4.2016