Rada školy


Štatút rady

 

Zloženie rady školy:

Predseda:                   PaedDr. Csáderová Ildikó - pedagogický zamestnanec

Podpredseda:            L. Koganová - zástupca rodičov

Zapisovateľ:               Bc. Mišechová  Eleonórapedagogický zamestnanec

Členovia:                    Bátovská Erika - nepedagogický zamestnanec

                                   Leitner D. - zástupca rodičov

                                  Nemec - delegovaný člen RŠ za zriaďovateľ

                                  O. Kríž - delegovaný člen RŠ za zriaďovateľ

 

Funkčné obdobie od 6.4.2016