O nás

Materská škola

Turnianska č. 6

Bratislava - Petržalka

Riaditeľka: PaedDr. Stojkovičová Jana

tel. č.: 02/63829523

0903 519 225

msturnianska@strediskoskole.sk

 

 ŠkVP Čarokruh

Školský poriadok

 
 

 Pretože by sme radi ďalej zlepšovali svoje služby, prosíme Vás zasielajte na našu mailovú adresu, alebo uveďte v sekcii Vaše postrehy, svoje názory, postrehy a pripomienky k prevádzke materskej školy, postrehy v oblasti úrovne pedagogickej práce učiteliek a námety k ďalšej spolupráci medzi Vami rodičmi a MŠ.

Ďakujeme.

 

  Konzultačné hodiny:

štvrtok párny týždeň: 7.00 hod. do 12.30 hod. nepárny týždeň : 11.00 hod. do 17.00 hod.

Zástupkyňa riaditeľky MŠ: PeadDr. Daniela Šmidovičová.

 Správa VVČ - MŠ T urnianska