Máj 22-2020.docx (15208)

dym.jpeg (385892)
matematika3.jpeg (468717)
para z čaju.jpeg (368274)
Pozornosť - zvieratá.jpeg (493307)
rozvoj myslenia.jpeg (488216)
zrakové vnímanie.jpeg (442869)

 

Máj 20-2020.docx (15832)

grafomorika - ovečka.jpeg (392406)
grafomorika - zajac.jpeg (338227)
materiály a ich vlastnosti.jpeg (1337002)
pozornosť.jpeg (425165)
rozlišovanie zvukovo podobných slov.jpeg (643660)
triedenie materiálov.jpeg (1258967)

 

Apríl 18, 19-2020.doc (33792)
grafomotorika- vlnka.jpeg (414296)
matematika 1.jpeg (908466)
matematika 2.jpeg (843766)
remeslá 1.jpeg (804666)
remeslá 2.jpeg (1106962)

 

Apríl 17-2020.doc (37888)

Apríl 16 - 2020.doc (32768)

HRÁME SA A UČÍME SA DOMA

 

HRÁME SA A UČÍME SA DOMA

Mesiac Apríl, týždeň 15

Téma: Jarné variácie – VEĽKÁ NOC

Stanovenie problému: milé deti skúste spolu s rodičmi aj so starším súrodencom sa najskôr porozprávať a spolu hľadať odpovede na tieto otázky:

Prečo hovoríme o veľkonočných zvykoch a tradíciách?

Aké sú symboly veľkonočných sviatkov a čo symbolizujú?

Poproste svojich rodičov aby vám porozprávali o zvykoch a tradíciách vo svojej rodine /keď boli malí,  nezabudnite na jedlo / a potom ich skúste porovnať a nájsť rozdiely.

 

Vzdelávacia oblasť  JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Nájdite v knižke alebo ak vedia rodičia báseň k téme veľkej noci a naučte sa ju, určite vám pomôžu i súrodenci.

Dbajte na správnu výslovnosť, skúste si ju po slabikách vytlieskať.

Ak v nej nájdete spolu s rodičmi prídavné meno tak ho skúste stupňovať /veľký, menší, najmenší/.

 Skúste povedať o čom sa v básni hovorí.

Pripájame pracovný list – grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.

 

Vzdelávacia oblasť  MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Urči počítaním koľko predmetov  v tvojom okolí je pripravených k oblievačke a šibačke /vajíčka, korbáč, fľaša s vodou, vetvička s vajíčkami, koláčov atď./.

Určí  objekt – zajačika, vajíčko na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede.

Odmeraj vzdialenosť k nájdenému zajačikovi – krokmi, špagátom, alebo vymysli spôsob merania.

 

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

Porozprávaj o svojich plánoch a očakávaniach počas sviatkov, navrhni svoje nápady – používaj pojmy včera, dnes a zajtra, správne sa orientuj v čase.

Ak pôjdete von na kolobežke, korčuliach alebo bicykli, zopakuj si dodržiavanie pravidiel správania sa na ceste a dbaj na bezpečnosť seba ale aj iných.

Vyhľadajte v médiách v čom chodili oblečení ľudia kedysi – kroje, aké mali zvyky a skúste sa o nich porozprávať.  V čom sú iné ako tie dnešné?

 

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SVET PRÁCE, PRÍRODA

Keď pôjdete na prechádzku, skúste nájsť strom vŕbu, robia sa z nej korbáče – šibák, ak vie niekto z rodiny taký vyrobiť tak to skúste.

Popozerajte sa okolo seba, nájdite a pomenujte rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo,  slama, šúpolie, perie, vlna a pod. / a zamyslite sa nad možnosťou ich použitia, skúste si z nich niečo vyrobiť: napr. nakresli veľkú ovečku a doplň jej telo rôznou bavlnkou, kúskami látky, atď. Ak máš iný nápad tak ho zrealizuj.

 

Vyrob si vlastné piškótové kuriatko – potrebuješ 5 okrúhlych piškót, slivkový lekvár, 2 špáratká, gumové cukríky najlepšie delfínov. Postup: dve piškóty zlep slivkovým lekvárom, nezabudni medzi ne strčiť dve špáratká – jedno bude trčať trochu hore  šikmo a druhé dole. Spodné zapichni do spodnej piškóty, to bude noha/y spolu s telom a vrchné zlep s dvomi piškótami. To bude hlava kuriatka. Z cukríka rozrezaním vyrob krídla a z chôstu delfína urob hrebienok. Jednoducho ich pritlač k piškótam. Ak sa ti nepodarí, skús druhé.

 

 

 

Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA

Nakresli alebo namaľuj svoje veľkonočné vajíčka. Môžeš ozdobiť aj vyfúknuté. Určite ním všetkých potešíš.

Spolu pri práci si skúste zaspievať ľudovú pesničku. Mamička určite nejakú pozná.

 

Vzdelávacia oblasť ZDRAVIE A POHYB

Nezabudni si každý deň zacvičiť , ak máš malú penovú loptičku /môže byť vyrobená krčením aj z papiera/ tak to skús s ňou. Spomeň si ako sme cvičili v materskej škole.

Samozrejme správne seď a maj vystretý chrbát, aj pri jedení a jedz s príborom.

 

Všetko čo vytvoríš si odlož, odfoť, spolu s rodičmi v krátkosti zapíš a keď sa stretneme tak nám to všetkým ukážeš. Už sa s Jankou na vás a vaše výtvory tešíme.


 

Mesiac Apríl, týždeň 14

Téma: Jarné variácie – Charakteristické znaky JARI

Stanovenie problému: milé deti skúste spolu s rodičmi alebo starším súrodencom sa najskôr porozprávať a odpovedať im na tieto otázky, ak nebudete vedieť nevadí určite vám s tým pomôžu:

Prečo sa striedajú ročné obdobia vzhľadom k prírode?

Koľko ich poznáme? Vymenujte ich a skúste si spomenúť na ich hlavné znaky vzhľadom k prírode a k počasiu/aspoň 5 znakov/.

Skúste sa viac porozprávať o jari – čo sa deje v prírode, ako sa mení počasie, čo si obliekame. Informácie nájdete aj v encyklopédiách, rôznych knihách ale aj na internete.

Vzdelávacia oblasť  JAZYK A KOMUNIKÁCIA

Nájdite v svojej knižnici príbeh o prírode, spolu si ho prečítajte a skúste povedať o čom ste si čítali. Ak ste tam našli slovo, ktorému nerozumiete skúste sa naň opýtať. Nezabudnite ukázať kde sa začína čítať príbeh a z ktorej strany/z ľava/, ak poznáte niektoré písmeno ukážte ho a pomenujte.

Môžete si aj vymyslieť a napísať príbeh /maľované čítanie/, rodičia slovom a vy doplňte slovo pekným obrázkom nakreslením /slnko, oblak, strom to čo sa vám do príbehu hodí/.

 

Vzdelávacia oblasť  MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

Zahrajte si spolu Človeče nehnevaj sa – správne počítaj.

Na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo pomocou iných dohodnutých symbolov pre pohyb v štvorcovej sieti) sa pohybuj v štvorcovej sieti pripájame pracovný list.

Rozhodni o pravdivosti vety – áno, nie – ktorú ti povedia rodičia, nezabudnite že má byť o jari.

 

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ,  PRÍRODA

Keď ste vonku alebo aj cez okno porozprávaj o počasí, skús si sám vyrobiť na každý deň kalendár počasia.

Ak pôjdete  na krátku prechádzku a nájdete strom, ktorý má puky alebo kvety odfoťte ich a urobte si vlastnú galériu.

Ak máte doma nejaké semienko alebo fazuľu skús ho zasadiťpozoruj ho/daj na vatu alebo do zeminy, jedno daj do tmy, druhé nepolievaj a nechaj na svetle a o tretie sa vzorne staraj/. Poznač si niekde spolu s rodičmi čo sa s nimi stalo a potom nám o tom porozprávaš.

 

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SVET PRÁCE

Zostrojte si  z lega alebo z iných skladačiek strom,  kvet alebo ak vie doma niekto vyrobiť kvet alebo strom vyrob ho /skús si spomenúť ako sme robili stromy a kvety z kotúča minutého  toaletného papiera/.

 

Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA

Nakresli alebo namaľuj pekný obrázok o jari, pomenuj ho a porozprávaj rodičom o ňom. Skús aj o tom čo sa ti na ňom podarilo a čo by si nabudúce urobil inak. Určite ním všetkých potešíš.

 

Vzdelávacia oblasť ZDRAVIE A POHYB

Nezabudni si každý deň zacvičiť  a samozrejme správne seď a maj vystretý chrbát.

 

Všetko čo vytvoríš si odlož, odfoť, spolu s rodičmi v krátkosti zapíš a keď sa stretneme tak nám to všetkým ukážeš. Už sa s Jankou na vás a vaše výtvory tešíme.