Pedagogickí zamestnanci MŠ

Mgr. Monika N.

učiteľka - MOTÝLE

Beáta B.

triedna učiteľka - ŽABKY

PeadDr. Ildikó C.

triedna  učiteľka - MOTÝLE

Mgr. Viera V.

 učiteľka - LIENKY

Lívia K.

učiteľka - ŽABKY

Mgr. Emília M.

učiteľka - KAČIATKA

Bc. Eleonóra M.

triedna učiteľka - LIENKY

Ing. Beáta P.

triedna učiteľka - KURIATKA

Milada Š.

učiteľka - KURIATKA

PeadDr. Jana S.

riaditeľka, učiteľka - STONOŽKY

Tatiana S.

 triedna učiteľka - VEVERIČKY

Mgr. Tatiana Š.

triedna učiteľka - KAČIATKA

PeadDr. Daniela Š.

triedna učiteľka - STONOŽKY

Mgr. Lenka K.

učiteľka - KAČIATKA

Miriam H.

učiteľka - VEVERIČKY

Prevádzkoví zamestnanci MŠ

Mária V.

Upratovačka

Zlatica S.

Hlavná kuchárka

Erika B.

Upratovačka/školníčka

Diana M.

pomocná sila ŠJ

Marcela P.

pomocná sila ŠJ

Renáta N.

pomocná sila v ŠJ

Terézia G.

Upratovačka/školníčka

Lucia P.

upratovačka

Iveta S.

vedúca ŠJ

Zuzana S.

upratovačka