Materská škola - Turnianska 6

Vitajte na stránke MŠ Turnianska 6. MŠ je 8 triedna a jej zriaďovateľom a zamestnávateľom je MČ Bratislava-Petržalka. Informácie o výchove a vzdelávaní a prevádzke v MŠ nájdete v jednotlivých priečinkoch menu.

Svoje názory, postrehy a pripomienky k prevádzke materskej školy, postrehy v oblasti úrovne pedagoggickej práce učiteliek a námety k ďalšej solupráci medzi Vami rodičmi a MŠ môžete uviesť v sekcii   Vaše postrehy

Ďakujeme.